En anden by 2 – Henrik Valeur

 

En anden by 2 stiller spørgsmål ved den nuværende udvikling af byerne, som tilgodeser nogle helt bestemte befolkningsgrupper – de allerede velstillede – og fremmer en individualistisk forbrugerkultur. Bogen beskriver de skæve eksistensers (forgæves) kamp for at bevare deres flydende fristed i Erdkehlgraven på Holmen, forslag til flydende ungdomsboliger i Stadsgraven og en rejse rundt i landet for at bygge elementer til et flydende bofællesskab. Der søges inspiration til andre måder at forstå og skabe byer i den forhistoriske Cucuteni-Trypillian kultur, i Dostojevskijs og Le Guins forfatterskaber, hos de Internationale Situationister, i daoistisk filosofi, wabi-sabi æstetik, komplementaritets- og kompleksitetsteorier. Desuden diskuteres arkitekters etiske ansvar, behovet for en anden arkitektuddannelse og en mere eksperimenterende tilgang til arkitektfaget.

 

 

”Henrik Valeur reflekterer over bosætning, bæredygtighed og sociale fællesskaber og indkredser mulige alternativer til de byer vi kender. Og så peger han på de forandringer vi er nødt til at foretage i os selv, i vores tænkning og vores måde at leve på.”

Carsten Hoff, arkitekt