Back to Home page

Byens Rum 1: Det fremmede i det kendte er en antologi, der samler en række tværfaglige bud på byudviklingens kompleksitet.

Bogen samler arkitektens, sociologens, planlæggerens, kunsthistorikerens, kommunikationskonsulentens, scenografens og dirigentens tanker om byens rum og dets potentialer for at skabe liv. Bogen er det direkte resultat af et seminar under det Realdania-finansierede udviklingsprojekt ”Byens rum som udviklingsstrategi”, der er forankret hos JUUL | FROST Arkitekter.

(se www.byensrum.dk eller www.juulfrost.dk)

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Helle Juul: Prolog - Byens rum som udviklingsstrategi

Allan de Waal: Kendte rammer – fremmed smag

Tom Nielsen: Overskydende og fremmede byrum

John Pløger: Midlertidige byrum

Rasmus Rune Nielsen: Ingen byudvikling uden branding

Peter Hanke: Musikalitet og infrastruktur

Henning Bech: København i verden

Helen G. Welling: Den strandede havn – et reservoir af muligheder

Nikolaj Danielsen: Man smager da rum!

Mikkel Bogh: By, krop og subjektivitet