Arkitektur skaber rammer til det liv, vi deler. Den skaber tærskler, passager, formidling, samvær. Bogen diskuterer betingelserne for skabelse af de rum, vi mødes i. Byen, rummet og det fælles er blevet til på baggrund af en undren over de seneste årtiers debat om privat versus offentligt, hvor vi synes at glemme alt det, som hverken lader sig privatisere eller kollektivisere: sproget vi taler, luften vi indånder, klimaet, byen, rummet.

 

Bogens forfattere er: Anders Abraham, Christian Bundegaard, Carsten Juel-Christiansen, Elise Lorentsen, Henrik Oxvig, Dag Petersson, Anne Romme og Carsten Thau.